Presse

Hent relevant pressemateriale om Mads Rørvig her.

Kontaktinformationer for presse

Alle pressehenvendelser kan rettes til Jens-Kristian Lütken på # 61 62 52 32 eller lytken@ft.dk

Kontaktinformationer for andet

Alle andre henvendelser kan rettes til Line Nørremark på # 61 62 52 73 eller line.norremark@ft.dk

Pressefotos

Pressefotos kan hentes her: Portræt På Christiansborg

Back to Top