Politik

Det skal kunne betale sig at arbejde

Næsten 800.000 danskere er på offentlig forsørgelse. Det er en væsentlig økonomisk byrde for vores samfund, og samtidig har det store menneskelige omkostninger at være placeret uden for det arbejdende fællesskab. Det er ikke godt nok. Det kan gøres bedre. Og retningen er klar: For fremtiden skal det kunne betale sig at arbejde.

Flere politibetjente lokalt

Danmark er i udgangspunktet et trygt og sikkert land. Alligevel oplever vi alt for ofte, at utrygheden kommer helt ind på livet af folk. Kriminalitet har store personlige konsekvenser for både offer og forbryder. Og kriminalitet underminerer tilliden til det trygge fællesskab, vi alle ønsker at være en del af. Det er ikke godt nok. Det kan gøres bedre. Derfor skal der flere politibetjente på gaden.

Byg en Hærvejsmotorvej

En Hærvejsmotorvej langs den jyske højderyg vil skabe vækst og arbejdspladser i vores lokalområde. Det kræver kun et kort blik på Danmarkskortet at se logikken i en Hærvejsmotorvej.

Det midtjyske område producerer i høj grad varer til det globale marked. Det er helt afgørende, at virksomhederne har gode rammevilkår – herunder infrastruktur. Det skaber flere arbejdspladser til vores lokalområde.

Genindfør BoligJobordningen

Venstre vil genindføre den populære BoligJobordning med tilbagevirkende kraft. Ordningen var en succes både lokalt og på landsplan. Det kunne bl.a. ses i Silkeborg, hvor ordningen blev brugt af 10.427 borgere, hvilket øgede den lokale beskæftigelse markant. Jeg mener derfor, at en genindførelse vil få afgørende betydning for midt- og vestjyderne, fordi det vil skabe vækst og arbejdspladser, samtidig med at det vil give flere råd til at renovere deres boliger.

Læs mere

Flere private arbejdspladser

En af de vigtigste årsager til, at det er så vanskeligt at skabe nye private arbejdspladser i Danmark, er vores høje skatter. Vi har et af verdens højeste skattetryk. Det gør, at udenlandske virksomheder desværre alt for ofte viger uden om Danmark. Derfor vil Venstre indføre et skatte- og byrdestop, så vi fremover skaber bedre rammebetingelser for flere private arbejdspladser i Danmark.

Udflyt flere statslige arbejdspladser

Vi skal have et Danmark i balance, og derfor skal vi udflytte flere statslige arbejdspladser fra København til resten af landet. Hovedstadsområdet er de seneste par år blevet tilgodeset på bekostning af bl.a. Midt- og Vestjylland. Det skal vi ændre, og det gør vi bl.a. ved at flytte statslige styrelser og organisationer til vores region. Eksempelvis kunne Naturstyrelsen under Miljøministeriet lige så godt ligge her på den jyske højderyg i stedet for midt i København – vi har mere natur og huslejen er billigere.

Et Danmark for dem som kan og vil

Der er behov for en ny udlændingepolitik i Danmark. Den nuværende regering har lempet udlændingeområdet mere end 30 gange. Det har årligt koster 1 mia. kr. Derudover har det medført en markant stigning i antallet af flygtninge. I Midtjylland er der på bare fire år kommet 2457 flere flygtninge. Det skaber store økonomiske udfordringer for vores kommuner. Derfor er det vigtigt, at vi får rullet regeringens lempelser tilbage – så vi får et Danmark for dem som kan og vil.

Øget investering i vores sundhedsvæsen

Alt for mange kræftpatienter oplever lange ventetider og usammenhængende behandlingsforløb. Det kan og skal vi gøre bedre. Derfor vil Venstre sætte de nødvendige ressourcer af, så vi kan investere 1 mia. kr. i at gøre vores sundhedsvæsen endnu bedre. Det gør vi fordi vi ikke skal accepterer, at vores kræftpatienter har en lavere overlevelsesrate sammenlignet med vores nabolande. Det er ikke godt nok, og derfor vil Venstre styrke det danske sundhedsvæsen.

Ingen stigning i boligskatterne

For mig er det vigtigt at prioritere tryghed for boligejerne. Danskerne skal selvfølgelig trygt kunne købe et nyt hus med vished om, at de ikke pludselig bliver beskattet yderligere. Derfor er det afgørende, at der skabes økonomisk stabilitet, og der ikke sker stigninger i boligskatterne, da det kan få klare økonomiske konsekvenser. Hvis der eksisterer usikkerhed om fremtidens skatter osv., er det både til skade for boligejerne og vores økonomi. Derfor skal vi ikke øge boligskatten.

Bedre lokal mobildækning

Venstre vil sikre alle danskere hurtigere internet og en bedre mobildækning, ved at styrke Danmarks infrastruktur. En stabil og vedvarende mobildækning har en afgørende betydning, hvis man for eksempel pludselig skal i kontakt med en ambulance eller politiet. Her er det uacceptabelt, at man ikke kan få hjælp når man har brug for det – fordi mobilforbindelsen svigter. Derfor vil vi investere 300 millioner kroner til at oprette en national bredbåndsfond, så vi kan lappe mobilhuller i landdistrikterne.

Flere politibetjente lokalt

Danmark er i udgangspunktet et trygt og sikkert land. Alligevel oplever vi alt for ofte, at utrygheden kommer helt ind på livet af folk. Kriminalitet har store personlige konsekvenser for både offer og forbryder. Og kriminalitet underminerer tilliden til det trygge fællesskab, vi alle ønsker at være en del af. Det er ikke godt nok. Det kan gøres bedre. Derfor skal der flere politibetjente på gaden.

Byg en Hærvejsmotorvej

En Hærvejsmotorvej langs den jyske højderyg vil skabe vækst og arbejdspladser i vores lokalområde. Det kræver kun et kort blik på Danmarkskortet at se logikken i en Hærvejsmotorvej.

Det midtjyske område producerer i høj grad varer til det globale marked. Det er helt afgørende, at virksomhederne har gode rammevilkår – herunder infrastruktur. Det skaber flere arbejdspladser til vores lokalområde.

LÆS MERE OM MADS RØRVIG

HVEM ER MADS RØRVIG FRA VENSTRE?

Back to Top